Оцінка впливу на навколишнє середовище за визначенням міжнародної асоціації оцінки впливу (International Association for Impact Assessment) – це процедура, що призначена для виявлення характеру, інтенсивності, ступеню небезпеки впливу будь-якої запланованої діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

Компанія ЕНЕРГО-ІНВЕСТ має багаторічний досвід виконання ОВНС у складі проектів різних категорій складності, відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема ДБН А.2.2-1-2003, з залученням громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, згідно Постанови КМУ від 29 червня 2011 р. N 771.

Метою розділу ОВНС є:

  • аналіз прийнятих в проекті інженерних, технічних, технологічних та архітектурно-планувальних рішень щодо достатності забезпечення вимог природоохоронного законодавства при здійсненні запланованої діяльності
  • визначення переліку, характеру та ступеню можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів планової діяльності на навколишнє середовище (природне, соціальне та техногенне середовища)
  • оцінка екологічних, соціальних та економічних наслідків
  • запобігання деградації навколишнього середовища, відновлення порушених в результаті господарчої діяльності природних систем
  • забезпечення еколого-економічної збалансованості майбутнього господарчого розвитку
  • визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження негативних впливів планової діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства і інших законодавчих та нормативних документів, що стосується безпеки навколишнього середовища
  • створення сприятливих умов для праці та відпочинку  людей
  • визначення прийнятності очікувальних залишкових впливів на навколишнє середовище за умови реалізації всіх передбачених заходів